งานออกแบบ ผลิต-ประกอบ ตู้สวิตซ์บอร์ดและตู้คอนโทรล

คำค้นหา :
รายละเอียดสินค้า :

บริษัท ที เอส โก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ผลิตตู้สวิตซ์บอร์ด รวมถึงออกแบบ และประกอบตู้สวิตซ์บอร์ดไม่ว่าจะเป็นตู้ Main distribution Board (MDB), ตู้ Distribution Board (DB), ตู้ Automatic Transfer Switch (ATS), ตู้ CAPACITOR BANK (CAP BANK PANEL) รวมทั้ง ตู้คอนโทรลต่างๆ อาทิเช่น ตู้ START MOTOR ( D.O.L., Star Delta, Inverter ), ตู้ Control Pump (Sewage Pump, Transfer Pump ), ตู้ควบคุมอุณหภูมิ(Temperature Control Panel), ตู้ควบคุมแสงสว่าง (Control Lighting Panel)

 

 

ตู้สวิทช์บอร์ด MDB (Main Distribution Board)
 
     ตู้สวิทช์บอร์ด MDB (Main Distribution Board) เป็นแผงจ่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ นิยมใช้ในอาคารขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก โดยรับไฟจากการไฟฟ้าหรือด้านแรงต่ำของหม้อแปลงจำหน่าย แล้วจ่ายโหลดไปยังแผงย่อยตามส่วนต่างๆ ของอาคาร ซึ่งเราสามารถเรียกสวิทช์บอร์ดอีกชื่อหนึ่งว่า Main Distribution Board(MDB) ตู้ MDB ส่วนมากมีขนาดใหญ่ จึงมักวางบนพื้น มีหลายแบบให้เลือกใช้ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต
 
     รับผลิตและประกอบตู้สวิทซ์บอร์ด จัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำสำหรับโรงงาน ให้บริการออกแบบงานไฟฟ้า ให้คำปรึกษาด้านการประหยัดพลังงาน การตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ และระบบไฟฟ้า ให้บริการรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า - แรงต่ำทุกชนิด รวมถึงการผลิต และประกอบตู้ไฟฟ้า ตู้คอนโทรล ควมคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า รับประกอบตู้ไฟ ตู้คอนโทรลทุกขนาด ดำเนินการออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน, ประกอบ ตู้สวิตซ์บอร์ด, ติดตั้งตู้คอนโทรล